2015-04-28

ประกาศปิดรับออเดอร์ช่วงโปรโมชัน 17.00 น.(30/04/2558)
เนื่องจากทางร้านมีความจำเป็นในการสรุปจำนวนการสั่งซื้อ
จึงขอประกาศให้ลูกค้าทราบว่าทางเราขออนุญาตปิดรับการสั่งซื้อในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ทีมงาน skpatex.com