2018-04-22

Promotion ก้าวสู่ปีที่ 10 www.skpatex.com

พบกับโปรโมชันพิเศษฉลองก้าวสูปีที่ 10 จากใจ www.skpatex.com
สามารถตรวจสอบโปรโมชันได้จาก
http://www.skpatex.com/index.php


Better experience…. Trust “SKPATEX”


Better experience…. Trust SKPATEX
ก้าวสู่ปีที่ 10…. เรามีดี….ที่ดีกว่าโดยปกติคนเราจะใช้เวลาถึง 1 ใน 3 ของแต่ละวันในการนอนหลับพักผ่อน
คุณภาพในการนอนที่ดี (Better Sleep) นำมาซึ่งขบวนการซ่อมแซมร่างกาย การกำจัดของเสียของสมอง และการจัดเก็บข้อมูลของสมองที่มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการมีสุขภาพที่ดี (Better Health) การที่ร่างกายได้รับการนอนหลับสนิทในระยะเวลาที่เพียงพอ ช่วยขจัดความอ่อนเพลีย เมื่อยล้า ร่างกายได้รับการฟื้นฟู ทำให้ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่น พร้อมต่อการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดวัน นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี (Better Life)

หลากหลายเหตุผล………..กับประสบการณ์ของเรา
Better Quality – กับประสบการณ์คุณภาพสินค้าที่ดีกว่า
Better Performance - กับประสบการณ์การนอนที่ดีกว่า
Better Choice – กับตัวเลือกที่มีหลากหลายและดีกว่า
Better Solution – กับประสบการณ์การให้คำปรึกษาการเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับตัวท่านที่ดีกว่า
Better Service –กับประสบการณ์การบริการที่ดีกว่า
Better Warranty – กับประสบการณ์การบริการหลังการขายที่ดีกว่า

Better Online System – กับประสบการณ์การเข้าถึงสินค้าที่ดีกว่า