2016-05-08

Tencel

Tencel® คือ เส้นใยชนิดใหม่ที่ใช้เยื่อไม้เป็นเป็นวัตถุดิบและมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เปรียบเทียบ Tencel® กับเส้นใยสิ่งทอชนิดอื่น ๆ เป็นอย่างไร?
เมื่อนำผลิตเป็นสิ่งทอจะให้คุณสมบัติในการดูดซับความชื้นที่ดีกว่าคอตตอล นุ่มละมุนกว่าไหม และเย็นระบายอากาศได้ดีกว่าลิลิน

Tencel® ดีอย่างไร?
      1. Tencel® สามารถดูดซับและส่งผ่านความชื้นได้ดี
เนื่องจากโครงสร้างของเส้นใยที่ประกอบด้วยเยื่อบาง ๆ หลาย ชั้น จากโครงสร้างดังกล่าวทำให้เส้นใยสามารถดูดซับและส่งผ่านน้ำ/ความชื้นได้เป็นอย่างดี 

*และหากเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำกับเส้นใยหรือสิ่งทอที่ผลิตจากวัตถุดิบอื่น ๆ พบว่า  Tencel® มีประสิทธิภาพสูงที่สุด


2. Tencel® ระบายอากาศได้ดี
จากโครงสร้างที่เป็นโพรงดังกล่าวจึงส่งผลให้ Tencel® สามารถระบายอากาศได้ดี ไม่ทำให้รู้สึกร้อนในขณะสัมผัส 
     3. Tencel® ไม่เป็นที่เจริญเติบโตของแบคทีเรีย
เนื่องจากการโครงสร้างของ Tencel® เป็นโครงสร้างแบบเป็นโพรง ทำให้ความชื้นและอากาศสามารถส่งผ่านได้ดี จึงทำให้ Tencel® ไม่สะสมความชื้นในเส้นใยที่ ซึ่งแน่นอนว่าวงจรหนึ่งในการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
*และเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยชนิดอื่น ๆ พบว่า Tencel® สามารถลดปริมาณแบคทีเรียสะสมได้มากกว่า 2,000 เท่า


     4. สัมผัสนุ่มละมุนกว่า
Tencel® ให้สัมผัสนุ่มละมุนกว่า เมื่อเปรียบเทียบภาพถ่ายของเส้นใยชนิดต่าง ๆ พบว่าผิวของเส้นใย Tencel® เรียบที่สุด ส่วนนี้ส่งผลโดยตรงกับสัมผัสที่นุ่มละมุนเมื่อสัมผัส

5. ปราศจากสารเคมีปนเปื้อน
ผลิตจากวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ ทำให้ปราศจากสารเคมีปนเปื้อน นอกจากนี้ตัวทำละลายในกระบวนการผลิตยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มากกว่า 99%Tencel® เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร? 
1. ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ


2. กระบวนการแปรรูปที่ไม่ปลอยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมกระบวนการผลิตเส้นใย tencel ได้รับรางวัล
European Award for the Environment จากกลุ่ม EU


นี่คือ 1 ในนวัตกรรมใหม่ที่ไม่ควรพลาด
 เราจึงขอนำเสนอสิ่งดี ๆ เหล่านี้
และส่งต่อให้ท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของเราทุกท่าน 

โดย www.skpatex.com


No comments:

Post a Comment