2013-10-07

แนวทางการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ


ร่วมแชร์แนวคิดโดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://www.youtube.com/watch?v=R_H6qHqnCRE

รายการดีสลาตัน ณ แดนใต้ TPBS
07 ตุลาคม 2556
13.30-14.00 น.

http://tv.ohozaa.com/hourly-rerun/tpbs/2013-10-07/13/


No comments:

Post a Comment