2013-10-10

ตารางเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

---- ตารางการรับประกัน ----

 • ที่นอนรุ่น Orthoposture
- รหัสการรับประกัน : 3A- ระยะเวลารับประกัน : 15 ปี
- ระยะเวลารับประกันซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ โดยปลอดค่าธรรมเนียม : 10 ปี
- ค่าธรรมเนียมซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ หลังระยะเวลาปลอดค่าธรรมเนียม : 1/15 ของราคาจำหน่ายปลีก คูณด้วยระยะเวลาการใช้งาน
 •  ที่นอนรุ่น Comforal
- รหัสการรับประกัน : 2A
- ระยะเวลารับประกัน : 12 ปี
- ระยะเวลารับประกันซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ โดยปลอดค่าธรรมเนียม : 8 ปี
- ค่าธรรมเนียมซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ หลังระยะเวลาปลอดค่าธรรมเนียม : 1/12 ของราคาจำหน่ายปลีก คูณด้วยระยะเวลาการใช้งาน
.
 • ที่นอนรุ่น PRANA
- รหัสการรับประกัน : 2A
- ระยะเวลารับประกัน : 12 ปี
- ระยะเวลารับประกันซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ โดยปลอดค่าธรรมเนียม : 8 ปี
- ค่าธรรมเนียมซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ หลังระยะเวลาปลอดค่าธรรมเนียม : 1/12 ของราคาจำหน่ายปลีก คูณด้วยระยะเวลาการใช้งาน
.  
 • ที่นอนรุ่น Serenity
- รหัสการรับประกัน : 1A
- ระยะเวลารับประกัน : 10 ปี
- ระยะเวลารับประกันซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ โดยปลอดค่าธรรมเนียม : 6 ปี
- ค่าธรรมเนียมซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ หลังระยะเวลาปลอดค่าธรรมเนียม : 1/10 ของราคาจำหน่ายปลีก คูณด้วยระยะเวลาการใช้งาน
 • ที่นอนรุ่น Optimal
- รหัสการรับประกัน : 3B
- ระยะเวลารับประกัน : 10 ปี
- ระยะเวลารับประกันซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ โดยปลอดค่าธรรมเนียม : 5 ปี
- ค่าธรรมเนียมซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ หลังระยะเวลาปลอดค่าธรรมเนียม : 1/10 ของราคาจำหน่ายปลีก คูณด้วยระยะเวลาการใช้งาน
 • ที่นอน ปิ๊กนิค Siesta, ที่นอน Topper
- รหัสการรับประกัน : 1C
- ระยะเวลารับประกัน : 3 ปี
- ระยะเวลารับประกันซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ โดยปลอดค่าธรรมเนียม : 1 ปี
- ค่าธรรมเนียมซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ หลังระยะเวลาปลอดค่าธรรมเนียม : ค่าธรรมเนียมซ่อมแซมตามจริง
.  
 • ที่นอนปิ๊กนิค Regent, ปิ๊กนิค V, ปิ๊กนิค Scoth, ปิ๊กนิค Pup-pak
- รหัสการรับประกัน : 1D
- ระยะเวลารับประกัน : 1 ปี
- ระยะเวลารับประกันซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ โดยปลอดค่าธรรมเนียม : 0 ปี
- ค่าธรรมเนียมซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ หลังระยะเวลาปลอดค่าธรรมเนียม : ค่าธรรมเนียมซ่อมแซมตามจริง
.   
  .
  ข้อมูลสำคัญสำหรับลูกค้า
  • การรับประกันนี้คุ้มครองสิทธิ์ของท่า โดย ผู้ผลิตที่นอนปาเท็กซ์หรือผู้แทนจำหน่ายที่นอนปาเท็กซ์
  • เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับประกันของท่าน โปรดเก็บ ใบรับประกัน, ฉลากที่นอน Law tag, และใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ท่าซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายปาเท็กซ์ - เอกสารทุกเอกสาร มีผลในการตรวจสอบ และพิจารณาสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าปาเท็กซ์ของท่าน
  • ฉลากสินค้า Law tag ติดอยู่บนปลอกผ้าหุ้มที่นอนทุกหลัง ระบุวันที่ผลิต และส่วนประกอบของที่นอนของท่าน ท่านสามารถใช้ในการอ้างอิงขอใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้าของท่าน
  • ฉลากสินค้า Law tag อาจจะไม่ได้ถูกเย็บติด กับผ้าหุ้มสินค้า ในรุ่น Orthoposture, Comforal, และ PRANA แต่จะสอดเอาไว้ในปลอกผ้า, ท่านสามารถรูดซิปปลอกผ้าออกเพื่อหาฉลาก Law tag ที่แนบมาได้ในปลอกผ้า

  No comments:

  Post a Comment